0850 242 33 41 asmtravel@acarseyahat.com.tr

GİRİŞ

Üye Ol

Bir hesap oluşturduktan sonra, ödeme durumunuzu takip edebilir, onayınızı takip edebilir ve tur bittikten sonra tura da puan verebilirsiniz.
Kullanıcı Adı*
Şifre*
Şifre Tekrar*
Ad*
Soyad*
E-mail*
Telefon*
Ülke*
* Bir hesap oluşturmanız Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelir..

Zaten üyeyim?

Giriş
0850 242 33 41 asmtravel@acarseyahat.com.tr

GİRİŞ

Üye Ol

Bir hesap oluşturduktan sonra, ödeme durumunuzu takip edebilir, onayınızı takip edebilir ve tur bittikten sonra tura da puan verebilirsiniz.
Kullanıcı Adı*
Şifre*
Şifre Tekrar*
Ad*
Soyad*
E-mail*
Telefon*
Ülke*
* Bir hesap oluşturmanız Kullanım Şartlarını ve Gizlilik Politikasını kabul ettiğiniz anlamına gelir..

Zaten üyeyim?

Giriş

Şirket Politikası

Acar'ı Tanıyın

Çevre Politikamız
Sosyal sorumluluklarının bilincinde ve çevreye önem veren bir kuruluş olarak, her türlü faaliyetlerimiz sırasında çevreye olan olumsuz etkilerimizi en aza indirebilmek üzere gereken önlemleri almak bizim için hayati önem taşımaktadır.

Bu kapsamda:
* Çevre ile ilgili yürürlükte bulunan tüm yasal kanun ve yönetmeliklere uymak
* Atıklarımızın çevreye vereceği zararı en aza indirmek
* Geri dönüşümü olmayan atıklarımızı yasal düzenlemeler doğrultusunda çevreye zarar vermeden bertaraf etmek veya ettirmek
* Çevre bilincinin geliştirilmesi için çalışanlarımıza, müşterilerimize, taşeronlarımıza ve tedarikçilerimize yönelik eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemek
* Çevre dostu ürünler kullanmak çevre politikamızın temel ilkeleridir.

Sosyal Uygunluk Politikamız
Şirketimiz; Sosyal Uygunluk Standartları ile verdiği hizmetleri gerçekleştirirken, çalışanlarının yasalardan ve ilgili standartlardan kaynaklanan tüm haklarının sağlanması yönünde hareket etmeyi kabul ve taahhüt etmektedir.
Acar Seyahat üst yönetimi, bu politikamızın hayata geçirilmesi, devamlılığının sağlanması ile ilgili aşağıda belirtilen hususları gerçekleştirecektir:
* Şirketimizde 18 yaş altı çocuk işçi çalıştırılmayacaktır.
* Çalışanlarımız arasında ayrımcılık yapılmayacaktır.
* Çalışanlarımıza kötü muamele ve zorla çalıştırma yapılmayacaktır.
* Çalışma koşullarının sağlıklı ve güvenilir olması temin edilecektir.
* Çalışanlarımızın tümü sigortalı yapılacak ve minimum asgari ücret ödenecektir.
* Çalışma saatleri yasal limitler dahilinde düzenlenecektir.
* Şirketimiz çevreye duyarlı davranacaktır.
* Çalışanlarımıza sosyal uygunluk konularında periyodik eğitimler verilecektir.
* Tedarikçi firmalarımız Sosyal Uygunluk Politikamız konusunda bilgilendirilecek ve denetlenerek performans değerlendirmeleri yapılacaktır.

İş Etiği Politikamız
Şirketimiz üst yönetimi, İş Etiği Kurallarının hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması için gerekli çalışmaları yapacağını ve bu çalışmalar için yeterli kaynakları sağlayacağını taahhüt eder.
İş Etiği Kurallarımız, şirketimizin temel davranış kuralları olup aşağıda belirtilen hususları kapsamakta ve üst yönetim dahil tüm çalışanlarımızın uyması gerekmektedir.

İş Etiği Kurallarımız:
Dürüstlük
İşlerimizi planlarken, uygularken ve ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlük öncelikli temel değerlerimizdir. Çalışanlarımızla ve tüm iş ortaklarımızla ilişkilerimizde doğruluk ve dürüstlükle hareket ederiz.
Gizlilik
Acar Seyahat çalışanları olarak; müşterilerimizin, çalışanlarımızın ve çalıştığımız diğer ilgili kişi ve kuruluşların gizliliklerine ve özel bilgilerinin korunmasına özen gösteririz.
Çıkar Çatışması
Acar Seyahat çalışanları olarak, çıkar çatışmasından uzak durmayı amaçlarız. Yaptığımız görevlerden yararlanarak; şahsen, ailemiz veya yakınlarımızın vasıtası ile iş münasebetinde bulunduğumuz kişi ve kuruluşlardan kişisel çıkar sağlamayız.

Sorumluluklarımız
1. Yasal Sorumluluklarımız mevcut tüm faaliyet ve işlemlerimizi ulusal ve uluslararası hukuk çerçevesinde yürütür, yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız. Tüm faaliyet ve işlemlerimizi yürütürken, her türlü kamu kurum ve kuruluşu ve siyasi partilere herhangi bir menfaat beklentisi olmaksızın eşit mesafede yer alır ve bu sorumluluk bilinci ile yükümlülüklerimizi yerine getiririz.
2. Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız Müşterilerimize Karşı Sorumluluklarımız: Müşteri memnuniyeti odaklı olarak, müşterilerimizin ihtiyaç ve taleplerine en kısa zamanda, en doğru şekilde cevap veren bir anlayışla çalışırız. Hizmetlerimizi, zamanında ve söz verdiğimiz koşullarda sunar; müşterilerimize karşı dürüst ve adil davranırız.
3. Çalışanlarımıza Karşı Sorumluluklarımız: Çalışanların özlük haklarının tam ve doğru biçimde kullanılmasını sağlarız. Çalışanlarımıza dürüst ve adil yaklaşır, ayrımcı olmayan, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı taahhüt ederiz. Çalışanlarımızın bireysel gelişimi için gerekli çabayı gösteririz.
4. Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklarımız: Tedarikçilerimizin müşterisi olarak, kendilerine adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerimizi zamanında yerine getirmek için gerekli özeni gösteririz. İş yaptığımız tedarikçilerimizin gizli bilgilerini özenle koruruz.
5. Rakiplerimize Karşı Sorumluluklarımız: Etkin bir şekilde, sadece yasal ve etik olan alanlarda rekabet eder, haksız rekabetten kaçınırız.
6. Topluma Karşı Sorumluluklarımız: Demokrasinin, insan haklarının, ve çevrenin korunması; eğitim ve hayır işleri, suç ve yolsuzlukların ortadan kaldırılması bizim için çok önemlidir. Rüşvet veya maksadı aşan bedelde hediye ürün ve hizmetler vermeyiz ve kabul etmeyiz. Bu tür suçların ortadan kaldırılması konusundaki çabaları destekleriz.

Düzenleme : 14.11.2017 16:32